Hofstad Leeuwarden

De wortels van ons huidige koningshuis liggen in Leeuwarden. Van 1584 tot 1747 was Leeuwarden de hofstad van Nederland. In het charmante stadscentrum vind je volop sporen uit deze tijd. In deze tijd vervulden de graven van Nassau de functie van stadhouder van Friesland. Hun woonlocatie was het Stadhouderlijk Hof, nu een hotel op het ‘Gouveneursplein’ in het hart van de stad.

 Toen stadhouder-koning Willem III overleed werd de titel ‘Prins van Oranje’ geërfd door de Friese Graven in 1702. Vanaf dat moment zette de Friese tak van de Nassau’s het Huis Oranje-Nassau voort. De bekenste Friese Nassau’s werden in de volksmond’ Ús Heit en Marijke Meu genoemd. Ook wel bekend als Willem Lodewijk van Nassau Dietz en Maria Louise van Hessen Kassel. 

Wil je meer weten over Leeuwarden als hofstad? Wandel de Nassauroute!